Utrudnienia drogowe

Mapa utrudnień w ruchu na drogach powiatowych

  • Budowa zjazdu publicznego na ulicy Radlińskiej w Wodzisławiu Śląskim
  • Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Piaskowej w Gorzycach
  • Przebudowa ul. Traugutta w Pszowie i Rydułtowach
  • Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicach: Dworcowej i Wiejskiej w Olzie

Budowa zjazdu publicznego na ulicy Radlińskiej w Wodzisławiu Śląskim

Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Piaskowej w Gorzycach

Przebudowa ul. Traugutta w Pszowie i Rydułtowach

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicach: Dworcowej i Wiejskiej w Olzie