Utrudnienia drogowe

Mapa utrudnień w ruchu na drogach powiatowych

Remont nawierzchni ul. Kokoszyckiej w Wodzisławiu Śl.

Przebudowa ul. Grodzisko

Przebudowa drogi powiatowej nr 5036S

Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S

…więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicach: Dworcowej i Wiejskiej w Olzie