Przebudowa drogi powiatowej 5036 S ul. Karola Miarki w Pszowie i 3 Maja w Syryni

Data dodania: 14 czerwca 2022 12:30
Tablica informacyjna

 

 

 

 

Przebudowa drogi powiatowej 5036 S ul. Karola Miarki w Pszowie i 3 Maja w Syryni na odcinku o dł. 4896 mb.

W ramach realizacji inwestycji obejmującej przebudowę DP nr 5036S na odcinku 4896 mb zaplanowano:

  • wykonanie warstw konstrukcyjnych wraz poszerzeniem istniejącej nawierzchni,
  • zapewnienie odwodnienia poprzez nowo projektowaną kanalizację deszczową, rowy odwadniające oraz istniejący odcinek kanalizacji deszczowej,
  • przebudowę chodników i pobocza,
  • wprowadzenie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 września 2023 r.

Wartość robot budowlanych – 16 083 751,90 zł

Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o wartości 14 060 000 zł