RODO w praktyce

Data dodania: 24 maja 2018 10:45
RODO w praktyce

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe przepisy nakładają na wszystkie instytucje, które mają do czynienia z danymi osobowymi swoich klientów wiele obowiązków, dzięki którym Państwa dane osobowe mają być bezpieczniejsze.

W związku z powyższym, również w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni, dostosowując się do nowych przepisów zobligowani jesteśmy do wprowadzenia zmian w kontaktach z Państwem. Na naszych stronach umieszczone są więc nowe wzory formularzy, zawierające stosowne zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. W celu złożenia wniosku lub załatwienia sprawy prosimy o wypełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni, ul. Raciborska 3, 44-361 Syrynia.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych czyli osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest Pan Sławomir Maciejczyk, e-mail: iod@pzd-wodzislaw.pl.local.

Zdjęcie pochodzi z www.pixabay.com QuinceMedia