Kierownictwo Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg
w Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Syryni
mgr Tomasz Wójcik
e-mail: sekretariat@pzd-wodzislaw.pl

Zastępca Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg
w Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Syryni
inż. Michał Stabla
e-mail: sekretariat@pzd-wodzislaw.pl

Główna Księgowa
Powiatowego Zarządu Dróg
w Wodzisławiu Śląskim
mgr Katarzyna Kühn
e-mail: ksiegowosc@pzd-wodzislaw.pl

 

Informacja na temat przyjmowania skarg i wniosków

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni, a w razie jego nieobecności Zastępca Dyrektora lub osoba przez niego upoważniona przyjmują strony w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 13.00 do 15.30. W celu zapewnienia właściwej obsługi zgłaszających, zapisy na rozmowę z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg lub jego Zastępcą przyjmuje telefonicznie sekretariat Dyrektora w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 pod nr telefonów: 32 451 74 15 lub 32 451 76 07.

 

Informacja o kierownictwie PZD w tekście łatwym do czytania