Kontakt

Siedziba Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim
ul. Raciborska 3
44-361 Syrynia
REGON: 276286413

 ePUAP: /Pzd-Wodzislaw/SkrytkaESP

Adres do e-doręczeń:   AE:PL-16009-98167-AUSUH-26

Godziny pracy:
od poniedziałki do piątku
w godzinach od 7.00 – 15.00

Kontakt bezpośredni z Wydziałami:

tel. 32 451 76 07  lub 32 451 74 15

W celu uzgodnienia czy załatwienia sprawy drogą mailową, jak również w przypadku potrzeby otrzymania odpowiedzi na zgłaszane interwencje, korespondencję należy przesyłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Biura Obsługi Klienta.

Biuro Obsługi Klienta

Numer wewnętrzny: 10
Adres e-mail: bok@pzd-wodzislaw.pl

Fax – numer wewnętrzny: 12

Numer wewnętrzny: 11
Adres e-mail: sekretariat@pzd-wodzislaw.pl

Główna Księgowa – numer wewnętrzny: 19

Dział Księgowości – numer wewnętrzny 17
Adres e-mail: ksiegowosc@pzd-wodzislaw.pl

Kierownik Działu – numer wewnętrzny: 13

Uzgodnienia, Zajęcia pasa drogowego – numer wewnętrzny: 15

Zamówienia publiczne – numer wewnętrzny: 16
Adres e-mail: zamowienia@pzd-wodzislaw.pl

Inwestycje – numer wewnętrzny: 20
Adres e-mail: inwestycje@pzd-wodzislaw.pl

Kierownik działu – numer wewnętrzny: 21

Inżynieria ruchu – numer wewnętrzny: 22
Adres e-mail: inzynieria.ruchu@pzd-wodzislaw.pl

Utrzymanie dróg – numer wewnętrzny: 23
Adres e-mail: utrzymanie.drog@pzd-wodzislaw.pl

Numer wewnętrzny: 24
Adres e-mail: interwencje@pzd-wodzislaw.pl

W dni robocze w godzinach pracy Zarządu: 32 451 76 07 w. 25
Całodobowo:  508 114 717

Formularz kontaktowy