Sprawy w PZD

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

Wszelka korespondencja, wpływająca do Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim, odbywa się za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta, które znajduje się na parterze budynku.

W celu uzgodnienia czy załatwienia sprawy drogą mailową prosimy przesyłać korespondencję na elektroniczną skrzynkę podawczą o nazwie: bok@pzd-wodzislaw.pl.

Na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg: http://pzd-wodzislaw.pl/kontakt/ zostały podane dane adresów e-mail do poszczególnych wydziałów, za pośrednictwem których pracownicy PZD służą pomocą w celu załatwienia spraw będących w toku (sprawy wcześniej zarejestrowane).

W celu uzyskania odpowiedzi prosimy przesłać korespondencję na oficjalną skrzynkę podawczą:bok@pzd-wodzislaw.pl.

Dla celów zgłaszania interwencji dotyczących nieprawidłowości na drogach powiatowych została utworzona skrzynka mailowa o nazwie: interwencje@pzd-wodzislaw.pl. Po wysłaniu wiadomości na wskazaną skrzynkę zostanie odesłana wiadomość automatyczna o treści:   „Dziękujemy za przesłaną interwencję. Uprzejmie informujemy, iż w najbliższym dniu roboczym zostaną podjęte czynności mające na celu jej zweryfikowanie i załatwienie.”
W celu otrzymania odpowiedzi na zgłaszane interwencje sprawy należy przesyłać na elektroniczną skrzynkę podawczą bok@pzd-wodzislaw.pl.

Informacja na temat załatwiania spraw w PZD w tekście łatwym do czytania