Sprawozdanie roczne

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem rocznym z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg za rok 2023