Sprawozdanie roczne

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem rocznym z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim.

Sprawozdanie za 2021 r.