Sprawozdanie roczne

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem rocznym z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim.

Sprawozdanie z działalności PZD za 2022 rok