Przebudowa drogi powiatowej nr 5001S ul. Głożyńskiej w Radlinie (od skrzyżowania z ul. J. Rymera do skrzyżowania z ul. M. Strzody)

Data dodania: 6 października 2023 13:41
Tablica informacyjna

Dnia 19 września 2023 r. została podpisana umowa ze Skarbem Państwa reprezentowanym
przez Wojewodę Śląskiego na dofinansowanie środkami pochodzącymi
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pod nazwą:

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 5001S ul. Głożyńskiej w Radlinie (od skrzyżowania
z ul. J. Rymera do skrzyżowania z ul. M. Strzody)”

 

Całkowita wartości zadania : 3 324 538,37 zł

Dofinansowanie:  1 765 424,57 zł

W ramach zadania zaplanowano  przebudowę drogi powiatowej nr 5001S ul. Głożyńskiej w Radlinie (od skrzyżowania z ul. J. Rymera do skrzyżowania z ul. M. Strzody) na ogólnej długości 392 mb.

W ramach inwestycji zaplanowano :

– przebudowę drogi,

– budowę chodnika

– budowę sygnalizacji świetlnej,

– przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej,

– przebudowa sieci energetycznej;

Obecnie prowadzone są działania związane z procedurą wyłonienie wykonawcy na wykonanie przebudowy drogi.