Przebudowa drogi powiatowej nr 5037S ul. 1 Maja w Gołkowicach

Data dodania: 3 kwietnia 2024 13:55
Tablica informacyjna przebudowy ulicy 1 Maja w Gołkowicach

Zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

  • Termin realizacji V 2024 – VI 2025
  • Całkowita wartości zadania 8 481 791  zł
  • Dofinansowanie z funduszu 113 350 zł

W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę nr 5037S ul. 1 Maja w Gołkowicach na ogólnej długości 687 mb. W ramach przebudowy zaplanowano:

  • Przebudowę jezdni
  • Przebudowę kolidujących słupów
  • Przebudowę chodników, odwodnienia – kanalizacji deszczowej
  • wykonanie sygnalizacji świetnej na przejściu dla pieszych w rejonie szkoły