Przebudowa drogi powiatowej nr 5037S ul. 1 Maja w Gołkowicach

Data dodania: 3 kwietnia 2024 13:55
Tablica RFIL 03.04

Zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

  • Termin realizacji do marca 2025 r.
  • Całkowita wartości zadania 5 592 988,04 zł
  • Dofinansowanie z funduszu 113 350,00 zł

W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę nr 5037S ul. 1 Maja w Gołkowicach na ogólnej długości 687 mb. W ramach przebudowy zaplanowano:

  • Przebudowę jezdni
  • Przebudowę kolidujących słupów
  • Przebudowę chodników, odwodnienia – kanalizacji deszczowej
  • wykonanie sygnalizacji świetnej na przejściu dla pieszych w rejonie szkoły