WAŻNA INFORMACJA DLA KIEROWCÓW

Data dodania: 20 czerwca 2023 14:07
Droga z zakazem ruchu na ulicy Czarneckiego w Wodzisławiu Śląskim

Informujemy, iż od dnia 22 czerwca na ulicy 3 Maja w Syryni wystąpią spore utrudnienia w ruchu drogowym. Powyższe związane będzie z prowadzoną inwestycją pn. “Przebudowa drogi powiatowej 5036 S ul. Karola Miarki w Pszowie i 3 Maja w Syryni”. Zgodnie z informacją przekazaną przez Wykonawcę robót, w dniach 22 – 23 oraz 26 – 27 czerwca wykonywane będzie frezowanie nawierzchni jezdni, natomiast w dniach 27 – 30 czerwca zaplanowano układanie warstw mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej. Z kolei w dniach 3 – 14 lipca odbędzie się układanie warstw bitumicznych jezdni. W czasie prowadzonych robót ruch kierowany będzie ręcznie oraz za pomocą sygnalizacji świetlnej wahadłowej.

Ponadto jak przekazał nam Wykonawca robót, 26 czerwca 2023 r. na ulicy Czarnieckiego w Wodzisławiu Śląskim, na odcinku od ulicy Jastrzębskiej do ulicy Odrodzenia, wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Powyższe utrudnienia związane są z rozpoczęciem kolejnego etapu inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 5020S ul. Czarnieckiego w Wodzisławiu Śląskim. Przypominamy, że w ramach zadania przebudowany zostanie ponad dwukilometrowy odcinek od skrzyżowania z ul. Jastrzębską (droga wojewódzka) do skrzyżowania z ul. Mszańską, Turską i Skrzyszowską. Utrudnienia na odcinku od ulicy Jastrzębskiej do ulicy Odrodzenia potrwają do 31 sierpnia 2023 r.