UWAGA: RUSZA DRUGI ETAP PRZEBUDOWY UL. RACIBORSKIEJ

Data dodania: 8 stycznia 2020 08:21
UWAGA: RUSZA DRUGI ETAP PRZEBUDOWY UL. RACIBORSKIEJ

Wraz z dniem 7 stycznia 2020 r. rozpoczynamy kolejny etap przebudowy drogi powiatowej nr 3512S ulica Raciborska w Bełsznicy i Gorzycach. Prace odbywać się będą etapowo z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej. Wykonawca robót – Zakład Usług Budowlanych MARBUD Mariusz Ogrodowski – poinformował o rozpoczęciu robót w dwóch etapach jednocześnie. Roboty prowadzone będą w w rejonie skrzyżowania z ulicą Kolejową oraz w rejonie skrzyżowania z ulicą Krótką. Umowę dotyczącą modernizacji drogi podpisano 3 grudnia 2019 r. Przebudowa drogi będzie kosztować ok. 5,4 mln zł. Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie nowej konstrukcji drogi i przebudowę chodników na prawie półtorakilometrowym odcinku, budowę ścieżki rowerowej i ciągu pieszo rowerowego, a także przebudowę odwodnienia drogi oraz skrzyżowań z drogami gminnymi i wewnętrznymi. Planowany termin zakończenia inwestycji to październik 2020 r.
Inwestycja zostanie sfinansowana wspólnie przez Powiat Wodzisławski i Gminę Gorzyce. Połowę kosztów przedsięwzięcia władze powiatu pokryją też z pozyskanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych.