Ulica Żwirki i Wigury w Wodzisławiu Śląskim z nową organizacją ruchu

Data dodania: 18 października 2023 07:51
Ulica Żwirki i Wigury

Od dnia 13 października 2023 r. obowiązuje nowa stała organizacja ruchu na drodze powiatowej nr 5010S, czyli ulicy Żwirki i Wigury w Wodzisławiu Śląskim. Na całym odcinku drogi, pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Czyżowicką a Rogowską wprowadzona została tzw. strefa zamieszkania, oznakowana znakami pionowymi D-40. Na drogach będących w tej strefie obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego: pierwszeństwo pieszych przed pojazdami, ograniczenie prędkości do 20 km/h oraz zakaz parkowania poza miejscami wyznaczonymi. Na jezdni zabudowano również dwa progi zwalniające, mające na celu fizyczne spowolnienie pojazdów.

Wprowadzone zmiany w dotychczas obowiązującej organizacji ruchu podyktowane były potrzebą poprawy bezpieczeństwa, szczególnie niechronionych użytkowników drogi, mając na względzie zagospodarowanie przestrzeni drogi.