TRANSMISJA ONLINE Z OTWARCIA OFERT

Data dodania: 23 marca 2020 08:09
TRANSMISJA ONLINE Z OTWARCIA OFERT

Z uwagi na podjęte wcześniej działania profilaktyczne przeciw zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 oraz wynikające z tego powodu ograniczenia w działaniu urzędu wprowadza się transmisję online z otwarcia ofert. Jednocześnie nie ogranicza się możliwości uczestnictwa w sesji z otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego w Syryni, ul. Raciborska 3. Poniżej znajduje się odnośnik do transmisji :

OTWARCIE OFERT

Wdrożone rozwiązania spełniają wymogi Urzędu Zamówień Publicznych, który  dopuszcza możliwości przeprowadzenia otwarcia ofert poprzez transmisję online w obecnej sytuacji epidemicznej. “Zasada określona w art. 86 ust. 2 Prawa zamówień publicznych stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji – nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy PZP”.