SKRZYŻOWANIE W GORZYCZKACH Z NOWĄ SYGNALIZACJĄ

Data dodania: 24 maja 2023 11:44
SKRZYŻOWANIE W GORZYCZKACH Z NOWĄ SYGNALIZACJĄ

W środę 24 maja uruchomiona została nowa sygnalizacja świetlna obsługująca ruch na skrzyżowaniu ulic: Raciborska – Wiejska – Kopalniana w Gorzyczkach. Dzięki nowej sygnalizacji świetlnej, obejmującej swym zasięgiem wszystkie wloty skrzyżowania, podniesiony został poziom bezpieczeństwa na skrzyżowaniu. Warto przypomnieć, iż  skrzyżowanie ulic: Raciborska – Wiejska – Kopalnia w Gorzyczkach jest skrzyżowaniem czterowlotowym. Ulica Raciborska stanowi zaś główny ciąg drogi powiatowej nr 5037S prowadząc ruch pojazdów od DK 78 w Gorzycach w kierunku Jastrzębia-Zdroju,  przebiegając m.in. przez Gorzyczki, Łaziska, Godów i Gołkowice.

Pomimo stosunkowo niedużego natężenia ruchu pojazdów na drodze głównej, wyjazd z wlotów bocznych był utrudniony. Wynikało to przede wszystkim z ograniczonych warunków widoczności (zwłaszcza na wlocie ul. Kopalnianej) i dodatkowo położeniu ul. Raciborskiej w łuku poziomym. Ponadto na tym odcinku ul. Raciborska przebiega przez teren o dość luźnej zabudowie mieszkaniowej co często prowokuje kierowców do szybszej jazdy niż dozwolone limity. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem zaprojektowano demontaż istniejącej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych oraz budowę  nowej sygnalizacji świetlnej. Założono zastosowanie sygnalizacji świetlnej acyklicznej z systemem detekcji obejmującym wszystkie relacje ruchowe. Przeprowadzono również korekty geometrii skrzyżowania wynikające ze zmiany przebieg ciągów pieszych i rowerowych oraz z konieczności prawidłowego posadowienie konstrukcji wsporczych sygnalizacji. Warto dodać, iż w celu usprawnienia ruchu rowerowego przed przejazdem rowerowym zastosowano pętle indukcyjne, które w sposób niezależny zgłaszają obecność rowerzysty bez konieczności użycia przycisku.

Zadanie przebudowy sygnalizacji świetlnej zostało sfinansowane przez firmę budującą centrum logistyczne w Gorzyczkach.