RUSZA PRZEBUDOWA ULICY CZARNIECKIEGO W WODZISŁAWIU ŚL. ORAZ BUDOWA RONDA W GORZYCZKACH

Data dodania: 4 listopada 2022 09:39
Droga z zakazem ruchu na ulicy Czarneckiego w Wodzisławiu Śląskim

Informujemy, iż w dniu 9 listopada 2022 r. wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu na ul. Czarnieckiego w Wodzisławiu Śląskim. Nieprzejezdny będzie odcinek od skrzyżowania z ul. Ładną do skrzyżowania z ul. Teligi. Powyższe utrudnienia związane są z rozpoczęciem inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 5020S ul. Czarnieckiego w Wodzisławiu Śląskim. Przypominamy, że przebudowany zostanie ponad dwukilometrowy odcinek od skrzyżowania z ul. Jastrzębską (droga wojewódzka) do skrzyżowania z ul. Mszańską, Turską i Skrzyszowską. W ramach zadania przewidywana jest również modernizacja chodników i poboczy, budowa odwodnienia drogi, budowa ścieżki rowerowej (na odcinku od ulicy Odrodzenia do DW 933), a także przebudowa skrzyżowań z ul. Teligi i Piaskową, ul. Batalionów Chłopskich i ul. Odrodzenia.Koszt inwestycji wyniesie ponad 13 milionów złotych. Znaczna część zadania zostanie pokryta ze środków zewnętrznych. Na tę inwestycję powiat pozyskał bowiem dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 55% kosztów kwalifikowanych, tj. kwotę ponad siedmiu milionów złotych. Pozostałą część inwestycji współfinansują łącznie Powiat Wodzisławski i miasto Wodzisław Śląski. Wykonawcą inwestycji została wyłoniona w przetargu firma Auto Trans Asfalty sp. z o.o. z Gierałtowic.

Przebudowa ulicy Czarnieckiego w Wodzisławiu Śląskim to nie jedyna inwestycja rozpoczynająca się w nadchodzącym tygodniu. W poniedziałek, 7 listopada, na skrzyżowaniu ulic Raciborska i Wilkowiec w Gorzyczkach (gmina Gorzyce) wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu związana z budową ronda. Utrudnienia w ruchu polegać będą na częściowym zawężeniu jezdni wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej. Zadanie realizuje firma budująca pobliskie centrum logistyczne.