RUSZA PRZEBUDOWA UL. MIARKI W PSZOWIE U 3 MAJA W SYRYNI

Data dodania: 14 czerwca 2022 13:24
RUSZA PRZEBUDOWA UL. MIARKI W PSZOWIE U 3 MAJA W SYRYNI

Rozpoczynają się prace związane z realizacją inwestycji pn. “Przebudowa drogi powiatowej 5036 S ul. Karola Miarki w Pszowie i 3 Maja w Syryni”. Zgodnie z informacją jaką przekazał Wykonawca robót, firma EUROVIA POLSKA S.A., w dniu 20 czerwca br. ruszy pierwszy etap robót obejmujący zakresem przebudowę drogi powiatowej na odcinku przebiegającym przez las. Wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu polegająca na całkowitym wyłączeniu z ruchu przebudowywanego odcinka drogi, tj. od skrzyżowania z ulicą Staffa w Pszowie do pierwszych zabudowań jednorodzinnych w Syryni. Wobec powyższego od 20 czerwca tego roku nie będzie możliwości przejazdu na odcinku leśnym drogi powiatowej pomiędzy Pszowem, a Syrynią.

Zwracamy się do uczestników ruchu drogowego o stosowanie się do wprowadzonych zmian w obowiązującej organizacji ruchu drogowego i zachowanie szczególnej ostrożności.