Rusza przebudowa skrzyżowania Wiejskiej i Boryńskiej w Gogołowej

Data dodania: 15 września 2017 07:40
Rusza przebudowa skrzyżowania Wiejskiej i Boryńskiej w Gogołowej

Już 15 września br. rozpoczynają się prace związane z realizacją zadania pn. “Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 5043S (ul. Wiejska) z drogą gminną (ul. Boryńska) w Gogołowej poprzez korektę geometrii oraz skanalizowanie skrzyżowania oraz wprowadzenie nowej organizacji ruchu”. Przebudowa niniejszego skrzyżowania obejmować będzie między innymi budowę nowych wysp kanalizujących wloty skrzyżowania, budowę i modernizację chodników, a także wymianę nawierzchni jezdni. Na czas realizacji robót obowiązywać będzie na skrzyżowaniu zmieniona organizacja ruchu, dlatego prosimy kierowców o zwracanie szczególnej uwagi na ustawione oznakowanie oraz o zachowanie ostrożności na przebudowywanym odcinku drogi.