NOWE ZASADY RUCHU DROGOWEGO NA ULICY PLEBISCYTOWEJ

Data dodania: 15 kwietnia 2021 00:41
NOWE ZASADY RUCHU DROGOWEGO NA ULICY PLEBISCYTOWEJ

Od piątku, 9 kwietnia, na ulicy Plebiscytowej w Rydułtowach stanowiącej odcinek drogi powiatowej nr 5024S, obowiązują nowe zasady w ruchu drogowym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedstawicieli Miasta oraz lokalnej społeczności tutejszy Zarząd dokonał zmiany istniejącej organizacji ruchu w zakresie dotyczącym zasad korzystania z zatok postojowych zlokalizowanych wzdłuż przedmiotowej drogi. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Miastem, Komendą Powiatową Policji oraz Starostwem Powiatowym zastosowano oznakowanie typu B-35 “zakaz postoju do 30 minut” z odpowiednią tabliczką precyzującą, iż zakaz obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 – 18 oraz soboty od 6 – 15. Zmiana nie dotyczy jedynie istniejących miejsc postojowych zlokalizowanych w rejonie szkoły oraz kościoła, gdzie nadal obowiązuje ograniczenie postoju do 5 minut na zasadach “pożegnaj i odjedź”.

Prosimy o szczególne zwracanie uwagi na oznakowanie drogi oraz wprowadzone zasady.