Remont dróg powiatowych nr 5028S ( ul. Rymera w Radlinie ) oraz nr 5053S ( ul. Powstańców Śląskich w Syryni)

Data dodania: 22 września 2023 13:11
Remont dróg powiatowych nr 5028S ( ul. Rymera w Radlinie ) oraz nr 5053S ( ul. Powstańców Śląskich w Syryni)

Dnia 15 września 2023 r.  została  podpisana umowa ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Śląskiego na dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pod nazwą:

„Remont dróg powiatowych nr 5028S ( ul. Rymera w Radlinie ) oraz nr 5053S ( ul. Powstańców Śląskich w Syryni)”

Całkowita wartości zadania : 3 085 165,47zł

Dofinansowanie:  1 696 841,00 zł

W ramach zadania zaplanowano  remont dróg powiatowych na odcinkach:

  1. Rymera w Radlinie, odcinek od skrzyżowania z ul. B. Chrobrego do skrzyżowania z ul. Głożyńską – długość odcinka 606 mb
  2. Rymera w Radlinie, odcinek od skrzyżowania z ul. Głożyńską do posesji nr 243 – długość odcinka 205 mb
  3. Powstańców Śl. w Syryni, odcinek od rejonu skrzyżowania z ul. Bukowską ( DW 936) do rejony Szkoły Podstawowej im Romana Dworczaka i dr Anny Wróbel w Syryni posesja nr 26 – długość odcinka 835 mb

Termin realizacji zadania to 10 miesięcy od dnia 17 listopada 2023 r.