Wnioski do pobrania

Zajęcie pasa drogowego

Umieszczenie tablicy reklamowej w pasie drogowym

Wydawanie zezwolenia na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego

Wydawanie zezwolenia na lokalizację/ przebudowę/ remont zjazdu z drogi powiatowej

Uzgodnienie dokumentacji projektowej

Opiniowanie projektów organizacji ruchu