Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie w formule zaprojektuj i wybuduj

Data dodania: 25 maja 2023 14:52
Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie w formule zaprojektuj i wybuduj

 

Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych
w  wysokości
18 810 000,00 zł

Dnia 25 maja 2023 roku została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z.o.o. z siedzibą
w Raciborzu przy ul. Kaspra Adamczyka 12.

Wartość umowy 22 663 949,25 zł

Termin realizacji inwestycji 38 miesięcy od dnia zwarcia umowy jednak nie dłużej niż do dnia 30.09.2026 r.

 

 

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie w formule zaprojektuj i wybuduj„ w zakresie:

 1. opracowania dokumentacji projektowej
 2. wykonania robót budowlanych na długości ok. 2390 mb na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę .

Celem planowanej przebudowy drogi jest poprawa jej stanu technicznego, dostosowanie do obowiązujących norm i rozporządzeń, poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu w tym także ruchu pieszego, uporządkowanie wód deszczowych. Zakres inwestycji to odcinek ul. 1 Maja w Mszanie o długości  2,390 km (od skrzyżowania z ul. Skrzyszowską do obiektu mostowego nad autostradą A1) i obejmuje takie roboty jak:

 • przebudowę jezdni – od skrzyżowania z ul. Skrzyszowską do obiektu mostowego nad autostradą A1;
 • przebudowę i budowę chodników;
 • budowę pobocza gruntowego;
 • przebudowę zjazdów;
 • przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi;
 • przebudowę zatok autobusowych;
 • budowę / przebudowę odwodnienia drogi w tym budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę / wymianę istniejących przepustów, przebudowę / odtworzenie rowów, likwidację części rowów;
 • zabudowę elementów umocnienia skarp oraz budowę muru oporowego;
 • zabudowę urządzeń ochronnych – barier / ekranów chroniących budynki;
 • zabudowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu
 • przebudowę kolidującej infrastruktury;
 • budowę kanału technologicznego.