Przebudowa drogi powiatowej nr 3512 S (ul. Raciborska) Bełsznica – Rogów

Data dodania: 10 grudnia 2021 11:51
Przebudowa drogi powiatowej nr 3512 S (ul. Raciborska) Bełsznica – Rogów

Zadanie dofinansowane z RZĄDOWEGO  FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Termin realizacji 18 miesięcy od zawarcia umowy z Wykonawcą nie dłużej niż 23 czerwca 2023 r.
Zgodnie z aneksami termin wykonania umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Całkowita wartości zadania 8 945 656,36 zł

Dofinansowanie 4 443 668,62 zł

W ramach inwestycji zaplanowano  przebudowę  drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska) Bełsznica – Rogów na odcinku 1963 mb.

Zadanie zrealizowano.