Przebudowa drogi powiatowej 5037S ul. 1 Maja w Gołkowicach ( od ul. Strażackiej do ul. Celnej)

Data dodania: 7 grudnia 2022 13:37
tablica ul. 1 Maja Gołkowice

Zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

  • Termin realizacji XI 2022 – VI 2023
  • Całkowita wartości zadania 2 015 680,37 zł
  • Dofinansowanie z funduszu 1 001 483,30 zł

W ramach inwestycji zaplanowano  przebudowę  drogi powiatowej nr 5037S ul. 1 Maja w Gołkowicach (od ul. Strażackiej do ul. Celnej) na ogólnej długości 303 mb. W ramach przebudowy  zaplanowano :

  • Przebudowę jezdni
  • Przybudowę/budowę chodników
  • Budowę kanalizacji deszczowej
  • Budowę kanału technologicznego
  • Budowę muru oporowego
  • Doświetlenie przejść dla pieszych
  • Przebudowę sieci teletechnicznej