„Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 5055S w km 1+745 w miejscowości Bluszczów”

Data dodania: 15 września 2021 10:30
Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 5055S w km 1+745 w miejscowości Bluszczów

Zadanie dofinansowano ze środków:

RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH  – dofinansowanie  825 082  zł
całkowita wartość inwestycji 1 539 242  zł.
realizacja zadania  wrzesień  2021 – grudzień 2021
Celem projektu  jest przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 5055S w Bluszczowie.