Przebudowa drogi powiatowej nr 5003S (ul. Radlińska) w Wodzisławiu Śl.

Data dodania: 4 sierpnia 2021 14:40
Tablice informacyjne

Zadanie dofinansowano ze środków:

 RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH  – dofinansowanie 752540,61 zł

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG –  dofinansowanie 1 .676.099,89 zł

całkowita wartość inwestycji 3.375 559,18 zł.
realizacja zadania sierpień 2021 – czerwiec 2022

 

 

Celem projektu  jest przebudowa ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śl.  na odcinku 833 mb.  Do realizacji przewidziano przebudowę , budowę chodników , kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni jezdni. W ramach inwestycji zostanie także wykonana kanalizacja sanitarna w ramach realizacji tzw. zamówienia wspólnego z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl.