„Budowa chodnika wraz z przebudową nawierzchni jezdni w ciągu ul. Rydułtowskiej w Radlinie”

Data dodania: 1 czerwca 2021 11:33
„Budowa chodnika wraz z przebudową nawierzchni jezdni w ciągu ul. Rydułtowskiej w Radlinie”

Zadanie dofinansowano ze środków:

 RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH:
dofinansowanie 92 540 zł
całkowita wartość inwestycji 183 270,42 zł.
INWESTYCJA ZREALIZOWANA
Cel projektu:  budowa chodnika wraz z kanalizacja deszczową na ogólnej długości 89 m w ciągu ul. Rydułtowskiej w Radlinie.