USPRAWNIENIE POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNEGO STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ GMINY GODÓW Z AUTOSTRADĄ A-1

Data dodania: 22 maja 2017 13:09
USPRAWNIENIE POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNEGO STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ  GMINY GODÓW Z AUTOSTRADĄ A-1

Powiat Wodzisławski – Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim zrealizował zadanie pod nazwą  ,,Usprawnienie połączenia komunikacyjnego strefy aktywności gospodarczej oraz  gminy Godów z autostradą A-1″, które było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Głównym celem projektu było usprawnienie komunikacyjne Powiatu Wodzisławskiego poprzez poprawę warunków ruchu na drodze powiatowej 5037S na odcinku od wylotu z projektowanej autostrady A-1 w miejscowości Gorzyczki do skrzyżowania z drogą powiatową nr S5019 ( wylot z istniejącego  ronda w miejscowości Godów) oraz obniżenie progu generowanego hałasu i lepsze odprowadzenie wód deszczowych z nawierzchni jezdni.Długość odcinka przebudowy wyniosła 4142 mb.

Modernizacja układu drogowego pozwoliła na podniesienie jakości lokalnej obsługi transportowej i jednocześnie przyczyniła się do ukształtowania efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego w regionie. W chwili obecnej łączny koszt projektu wyniósł 6 810 837,39 zł z czego ok. 5 159 209,32 zł otrzymano z Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ramach zadania założono następujące produkty realizacji projektu:

Zakładane produkty realizacji projektu: Stan końcowy:
Długość przebudowywanych dróg powiatowych 4,14 km
Liczba przebudowywanych skrzyżowań 1 szt.
Długość przebudowanych utwardzonych poboczy 3,6 km
Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej 2,185 km
Długość wybudowanych chodników 2,3045 km
Długość przebudowanych chodników 1,98 km
Liczba wybudowanych przejść dla pieszych 1 szt.
Liczba wybudowanych zatok autobusowych 1 szt.