Przebudowa ulicy Kokoszyckiej w Wodzisławiu Śląskim

Data dodania: 20 listopada 2017 12:46
Przebudowa ulicy Kokoszyckiej w Wodzisławiu Śląskim

Zakończyła się realizacja I etapu zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 5000S (ul. Górnicza – Kokoszycka) w Wodzisławiu Śląskim.
Zadanie to obejmowało przebudowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i chodnikami na długości 980 mb.
Realizowany zakres prac przewidywał m.in.:

 • wykonanie nowej konstrukcji drogi wraz z nawierzchnią jezdni z asfaltobetonami na powierzchni – 6141 m2 ,
 • wykonanie chodników i wjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej na powierzchni – 1916m2 ,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV na długości – 1148 mb,
 • wykonanie 29 szt. studni rewizyjnych i 42 szt. wpustów ulicznych,
 • montaż krawężników betonowych o długości 2170 mb,
 • wykonanie muru oporowego i umocnienie skarp, a także oznakowania pionowego i poziomego drogi.

Realizacja zadania przebiegała w trudnych warunkach m.in. wskutek niezinwentaryzowania niektórych elementów sieci podziemnej.

Zaszła więc konieczność wykonania robót dodatkowych zapewniających pełne wykonawstwo założeń. W ramach tych robót wykonano m.in.:

 • odtworzono niezinwentaryzowaną kanalizację deszczową z rur PCV Ø 400 na odcinku 35mb.,
 • zamontowano 5 dodatkowych studni,
 • wykonano drenaż odwadniający na odcinku 400 mb.,
 • przełożono słup teletechniczny i studnie teletechniczne,
 • wykonano drenaż wzdłuż muru oporowego.