PRZEBUDOWA UL. WIOSNY LUDÓW W CELU SKOMUNIKOWANIA MARKLOWIC I RADLINA Z DK 78 I DW 932

Data dodania: 22 maja 2017 13:46

Powiat Wodzisławski – Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim zrealizował w latach 2009 – 2010 zadanie pn.: „Przebudowa ul. W. Ludów w celu poprawy skomunikowania Marklowic i Radlina z DK 78 i DW 932”. Zadanie współfinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W ramach całego zadania wykonano następujące roboty:

–        przebudowano drogę powiatową na odcinku 3,033 km
–        przebudowano utwardzone pobocza na odcinku 2,049 km
–        wybudowano chodniki na odcinku 0,378 km
–        przebudowano chodniki na odcinku 1,995 km
–        wybudowano zatoki autobusowe w ilości 4 szt.
–        przebudowano zatoki autobusowe w ilości 2 szt.

Łączny koszt projektu wyniósł: 3.036.837,27 zł,  z czego 2.581.311,67 zł to kwota dofinansowania  z Regionalnego Programu Operacyjnego (85% wartości zadania).