Przebudowa ul. Piotrowickiej zakończona

Data dodania: 24 sierpnia 2017 13:13
Przebudowa ul. Piotrowickiej zakończona

Zakończono prace związane z przebudową drogi powiatowej ul. Piotrowickiej w Skrbeńsku. Przedmiotem ukończonej inwestycji była kompleksowa przebudowa drogi powiatowej na ogólnej długości 1624 mb, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Zieloną do granicy polsko-czeskiej. W ramach prac wykonano wymianę nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych, a także wybudowano kanalizację deszczową na długości 590 mb. Oprócz nowej nawierzchni droga została doposażona w brakujący chodnik na długości 534 mb, a także przebudowano istniejący ciąg chodnika z kostki brukowej betonowej na długości 699 mb. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu wykonano nowe oznakowanie pionowe oraz poziome w technologii grubowarstwowej o zwiększonej trwałości w porównaniu do tradycyjnego cienkowarstwowego.