Przebudowa ul. 1 Maja w Skrzyszowie (od A1 do Al. Jana Pawła II)

Data dodania: 22 maja 2017 13:52
Przebudowa ul. 1 Maja w Skrzyszowie (od A1 do Al. Jana Pawła II)

Wartość inwestycji łącznie z robotami dodatkowymi wyniosła 2.666.457,19zł (w tym roboty dodatkowe 298.147,71 zł). Dofinansowanie z Gminy 1.197.444,63 zł. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 1.169.484,00 zł
W wyniku realizacji zadania wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 5019S – ul. 1 Maja w Skrzyszowie na odcinku 1433 mb.
Parametry określające wielkość robót:

  • nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – 10264,30m2
  • nawierzchnia z kostki brukowej – 3999,9m2
  • długość kanalizacji deszczowej – 1072,84 mb
  • zatoki autobusowych – 4szt.
  • miejsca postojowe.