Przebudowa skrzyżowania ulic Kopernika i Skrzyszowskiej w Wodzisławiu Śląskim zakończona

Data dodania: 24 maja 2018 08:27
Przebudowa skrzyżowania ulic Kopernika i Skrzyszowskiej w Wodzisławiu Śląskim zakończona

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 5005S (ul. Mikołaja Kopernika) z drogą powiatową nr 5006S (ul. Skrzyszowska) w Wodzisławiu Śl. została zakończona w piątek 18 maja.

Przebudowa polegała na korekcie geometrii skrzyżowania, przebudowie zatok autobusowych oraz wprowadzeniu nowej organizacji ruchu.

Zakres robót budowlanych obejmował:
• wymianę konstrukcji jezdni ,
• wykonanie odwodnienia skrzyżowania:
• wykonanie chodnika z nawierzchnią z kostki betonowej,
• wykonanie zatoki autobusowe z nawierzchnią z kostki kamiennej,
• przebudowę sieci teletechnicznej,
• wprowadzenie nowej organizacji ruchu.