Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 5037S (ul. Powstańców Śląskich) w Godowie

Data dodania: 22 grudnia 2017 18:00
Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 5037S (ul. Powstańców Śląskich) w Godowie

W roku 2017 przeprowadziliśmy inwestycję polegającą na przebudowie istniejącego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 5037S (ul. Powstańców Śląskich w Godowie).  Projekt przebudowy obiektu mostowego przewidywał  wprowadzenie pod przęsło stalowej konstrukcji powłokowej z włączeniem jej do współpracy w przenoszeniu obciążeń. W projekcie uwzględniono również wykonanie ścian czołowych dla nowej konstrukcji oraz niezbędną przebudowę odcinka drogi (na długości 47,05 m) z budową jednostronnego chodnika dla pieszych (na długości 41,20 m) oraz chodnika technologicznego. Szczegółowy zakres robót wykonanych podczas przebudowy obejmował m.ni.: rozebranie skrzydeł istniejącego mostu, wprowadzenie pali wkręcanych w podłoże, montaż powłokowej konstrukcji stalowej na ławach fundamentowych, wykonanie żelbetowego płaszcza na konstrukcji powłokowej tworzącego z nią konstrukcję zespoloną sklepienia, wykonanie powłok ochronnych powierzchni elementów betonowych,  wypełnienie betonem przestrzeni pomiędzy konstrukcją zespoloną a spodem istniejącego obiektu, dobudowanie nasypów, ułożenie nawierzchni bitumicznej, wykonanie chodników, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, profilowanie brzegów oraz wykonanie umocnień dna i brzegów rzeki. Koszt inwestycji wyniósł 848 488,36 zł.