Przebudowa drogi powiatowej nr 5002S (ul. Chrobrego) od ronda doDK 78) w Wodzisławiu Śl.

Data dodania: 22 maja 2017 13:51
Przebudowa drogi powiatowej nr 5002S (ul. Chrobrego) od ronda doDK 78) w Wodzisławiu Śl.

W 2015 roku Powiat Wodzisławski w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych realizował zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 5002 S (ul. Chrobrego od ronda do DK 78) w Wodzisławiu Śląskim”.

W wyniku inwestycji przebudowano drogę na długości 1.470,00 mb. Zakres prac obejmował całkowitą przebudowę nawierzchni jezdni (1.470,00 mb) przebudowę chodników (1.895,00 mb), przebudowę zatok autobusowych i zjazdów do posesji mieszkańców, budowę kanalizacji deszczowej (1.605,80 mb) oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
Wartość inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła 3.013.040,21 zł brutto. Powiat Wodzisławski, jako beneficjent dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, otrzymał dotację w wysokości 1.506.520,00 zł, natomiast pozostałe środki pochodziły z budżetu Powiatu (w wysokości 779.925,51 zł) oraz budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego (w wysokości 726.594,70).

Z uwagi na duży zakres robót inwestycyjnych zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych. Wartość tych prac wyniosła 362.901,44 zł, w tym dofinansowanie z miasta Wodzisławia Śląskiego wyniosło 181.450,71 zł.

Ogółem na przebudowę drogi powiatowej nr 5002S w Wodzisławiu Śląskim poniesiono nakłady w kwocie 3.375.941,65 zł, otrzymując dofinansowanie z Miasta w kwocie 908.045,41 zł