PRZEBUDOWA CIĄGU DROGOWEGO USPRAWNIAJĄCEGO DOJAZD DO STREF PRZEMYSŁOWYCH W CZYŻOWICACH ORAZ ODCIĄŻAJĄCEGO DW 933

Data dodania: 22 maja 2012 13:03
PRZEBUDOWA CIĄGU DROGOWEGO USPRAWNIAJĄCEGO DOJAZD DO STREF PRZEMYSŁOWYCH W CZYŻOWICACH ORAZ ODCIĄŻAJĄCEGO DW 933

 

Powiat Wodzisławski-Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim realizuje zadanie pod nazwą  “Przebudowa ciągu drogowego usprawniającego dojazd do stref przemysłowych w Czyżowicach oraz odciążającego DW 933”, które jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt obejmuje modernizację ciągu drogowego dróg powiatowych na odcinku o długości ok. 7,5 km na terenie gminy Wodzisław Śląski i gminy Gorzyce na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką DW 933 ( ul. Pszowska) w Wodzisławiu Śląskim przez ul. Czyżowicką, Wodzisławską, Nową, Olszyny i Oraczy do skrzyżowania  z drogą wojewódzką DW 936 (ul. Młodzieżowa) w Wodzisławiu Śląskim.  Projekt stanowi przebudowę trasy dojazdowe do istniejącej strefy przemysłowej w Czyżowicach oraz planowanej strefy przemysłowej w Wodzisławiu Śl.  Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz udrożnienie układu wspomagającego kluczową sieć dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego. Łączny koszt projektu wynosi 15 488 970,92 zł z czego 11 237 125,64 zł otrzymamy z Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ramach zadania  zakładane są następujące produkty realizacji projektu:

Zakładane produkty realizacji projektu: Stan końcowy:
Długość przebudowywanych dróg 7,55 km
Liczba przebudowywanych skrzyżowań 6 szt.
Długość przebudowanych utwardzonych poboczy 7,97 km
Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej 2,35 km
Długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej 0,86 km
Długość wybudowanych chodników 3,33 km
Długość przebudowanych chodników 3,82 km
Liczba wybudowanych zatok autobusowych 6 szt.
Liczba przebudowanych zatok autobusowych 5 szt.