NOWE OZNAKOWANIE NA PODGÓRNEJ

Data dodania: 6 sierpnia 2019 13:10
NOWE OZNAKOWANIE NA PODGÓRNEJ

Progi (pasy) wibroakustyczne a także piktogram znaku B-20 na jezdni – to zmiany, które wprowadzone zostały na ulicy Podgórnej w Połomi. Zmiany mają ostrzec kierowców o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą wojewódzką i skłonić ich do zdjęcia nogi z gazu. To kolejne działanie służb Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim, aby w tym rejonie było bezpieczniej.

Miejsce to jest dobrze znane mieszkańcom powiatu oraz kierowcom jadącym w kierunku Drogi Głównej Południowej. Ulica Podgórna, będąca połączeniem Drogi Głównej Południowej i drogi wojewódzkiej nr 930 (ulica Wolności), pomimo niewielkiej długości była często przedmiotem interwencji służb patrolowych i porządkowych. To tutaj dochodziło do częstego zjawiska ignorowania znaku B-20 “STOP” oraz wjeżdżania na drogę z pierwszeństwem bez uprzedniego zatrzymania pojazdu.  Aby zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu,  zdecydowaliśmy się na wprowadzenie kilku zmian w organizacji ruchu.

W pierwszej kolejności, w 2018 r. dołożono oznakowanie pionowe w postaci znaku A-7 “Ustąp pierwszeństwa”  na tle tablicy fluorescencyjnej z podaniem odległości do skrzyżowania. Natomiast na wniosek przedstawicieli Policji, w trakcie spotkania z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Starostwa Powiatowego i Gminy Mszana podjęto kroki zmierzające ku wprowadzeniu dodatkowego oznakowania w postaci pasów wibroakustycznych i poziomego piktogramu symbolizującego znak “STOP”. Tutejszy Zarząd opracował stosowny projekt zmiany stałej organizacji  ruchu po czym niezwłocznie wdrożył założone rozwiązania. Warto dodać, że powyższe elementy wykonane zostały w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej o przedłużonej trwałości w porównaniu z tradycyjną technologią cienkowarstwową.  Zastosowane zaś pasy akustyczne ostrzegają kierowców, że zbliżają  się do miejsca niebezpiecznego – dzięki emitowaniu dźwięków i wibracji podczas przejeżdżania przez nie – zmuszają do zdjęcia nogi z gazu.

Pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg mają nadzieję, że zastosowane rozwiązanie zminimalizuje liczne dotychczas zdarzenia drogowe powodowane przez nieostrożnych kierowców.