SKRZYŻOWANIE “PIĘCIU DRÓG” JUŻ PRZEJEZDNE

Data dodania: 6 sierpnia 2020 12:13
SKRZYŻOWANIE “PIĘCIU DRÓG” JUŻ PRZEJEZDNE

Od dzisiaj, 6 sierpnia, ruch na skrzyżowaniu ulic: Turskiej, Skrzyszowskiej i Stefana Czarnieckiego został częściowo przywrócony. Możliwy jest wjazd na skrzyżowanie zarówno od strony Krostoszowic, jak i ulicy Skrzyszowskiej. Z uwagi na prace prowadzone w kierunku Mszany, nadal zamknięty jest wlot od strony ulicy Mszańskiej. Przywrócono pracę sygnalizacji świetlnej. Wkrótce odtworzone zostanie oznakowanie poziome nawierzchni jezdni.

Prace związane z remontem skrzyżowania polegały na korekcie niwelety i wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych oraz nowej nawierzchni. Jego przebudowa obejmowała również wykonanie odwodnienia drogi, wzmocnienie jej konstrukcji, wymianę krawężników oraz wymianę i przełożenie chodników z kostki betonowej. Prace pozwoliły na zmianę konstrukcji tarczy skrzyżowania wraz z przebudową istniejących ciągów pieszych. Tym samym wzrośnie komfort i bezpieczeństwo korzystania ze skrzyżowania zarówno przez osoby zmotoryzowane, jak i niechronionych użytkowników drogi. Inwestycję udało zakończyć się tygodnie przed terminem, a jej wykonawcą była firma AUTO-TRANS Asfalty sp. z o.o. z Gierałtowic.