KOŃCZYMY PRZEBUDOWĘ ULICY BOHATERÓW WARSZAWY W RYDUŁTOWACH

Data dodania: 8 grudnia 2020 20:18
KOŃCZYMY PRZEBUDOWĘ ULICY BOHATERÓW WARSZAWY W RYDUŁTOWACH

Prace na ulicy Bohaterów Warszawy, prowadzone od końca sierpnia bieżącego roku, powoli dobiegają końca. Obecnie trwają czynności odbiorowe robót związanych  z przebudową odcinka drogi o długości prawie 1,2 km . Objęły one swoim zakresem wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno – bitumicznych, a także chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej oraz przebudowę odwodnienia drogi i wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Inwestycja została realizowana przy wsparciu finansowym pozyskanym przez władze powiatu z Funduszu Dróg Samorządowych. Przy wartości inwestycji wynoszącej ok. 2,7 ml zł niemal połowę stanowi dofinansowanie. Resztę z własnych budżetów sfinansuje Powiat Wodzisławski i Miasto Rydułtowy. Zadanie zrealizowała firma Auto Trans Asfalty Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Ks. Roboty 80, 44-186 w Gierałtowicach.