“Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie”

Data dodania: 29 września 2020 09:41
“Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie”

Zadanie dofinansowano ze środków:

Zadanie dofinansowano ze środków:

RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH – dofinasowanie 350 000 zł 
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG   –  dofinasowanie 1 722 549,78 zł
całkowita wartość inwestycji 3 600 353,24   zł.
realizacja zadania lipiec 2020 – czerwiec  2021

Cel projektu : przebudowa Traugutta w Pszowie  na ogólnej długości 872 mb , wykonanie nowej konstrukcji drogi,  przebudowa chodników,  budowa ścieżki rowerowej  na odcinku 872 m, budowa 81 m ciągu pieszo rowerowego, przebudowa odwodnienia drogi  – kanalizacja deszczowa,  przebudowa skrzyżowania z ul. Sikorskiego. Wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

 – zakres inwestycji

 

Opracował: EL