Zimowe Utrzymanie Dróg 2017/2018

Data dodania: 9 stycznia 2018 12:00
Natalia_Kollegova www.pixabay.com

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim poniżej przedstawia informację dotyczącą zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu wodzisławskiego w sezonie 2017/2018.
Na mocy zawartych z Gminami naszego powiatu porozumień, PZD przekazał część robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg jednostkom gminnym. I tak na terenie gminy:

  • Radlin – zarówno jezdnie jak i chodniki utrzymywane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie
  • Rydułtowy – chodniki są odśnieżane i posypywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach
  • Pszów – chodniki są odśnieżane i posypywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pszowie
  • Mszana – chodniki są odśnieżane i posypywane przez jednostki Urzędu Gminy
  • Marklowice – chodniki są odśnieżane i posypywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Marklowicach.

Jezdnie i chodniki na terenie pozostałych gmin utrzymywane są przez tutejszy Zarząd Dróg. W zimowym utrzymaniu dróg powiatowych PZD będzie miał do dyspozycji łącznie 16 jednostek sprzętowych, w tym będą zarówno opłużone samochody ciężarowe z piaskarko-solarkami, samochody ciężarowe z pługami, a także ciągnik rolniczy z pługiem i posypywarką.  Uwzględniając wyjątkową specyfikę usług, związanych z zimowym utrzymaniem dróg tj. duży obszar działania, jak również dotychczasowe doświadczenia Zarządu Dróg, w celu optymalizacji działań związanych z ZUD, obszar powiatu podzielono na 6 rejonów utrzymania. Rejony od I do IV obsługiwane są przez przedsiębiorców wyłonionych w trybie przetargu nieograniczonego, natomiast rejony V i VI obsługiwane są sprzętem własnym PZD.

Powiatowy Zarząd Dróg prowadzi w swojej siedzibie całodobowe dyżury dla Dyżurnych ZUD, którzy będą monitorować sytuację meteorologiczną oraz warunki na drogach będących w naszym utrzymaniu.
Wszelkie komunikaty o utrudnieniach na drogach będą przekazywane  za pośrednictwem strony internetowej PZD oraz lokalnych środków masowego przekazu. Dodatkowo dla celów zimowego utrzymania dróg uruchomiono całodobowe numery telefonów, pod którymi można zgłaszać interwencje oraz uzyskiwać informacje o warunkach na drogach:
32 451 76 07 w. 25
515 509 955.
Ponadto interwencje można przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem utrzymanie.drog@pzd-wodzislaw.pl.local.

Kierowco Pamiętaj!
Zadaniem kierowców obsługujących sprzęt zimowego utrzymania dróg jest odśnieżanie i zwalczanie śliskości jezdni. Pojazdy te, wyposażone w żółte, błyskowe oświetlenie ostrzegawcze mogą powodować chwilowe utrudnienia na drodze przez to że, poruszają się wolno i są szerokie, jednak zostawiają za sobą drogę odśnieżoną i bezpieczniejszą. Apelujemy zatem do kierowców o przepuszczanie i udzielanie pierwszeństwa pojazdom zimowego utrzymania dróg. Niejednokrotnie zdarzają się też przypadki parkowania pojazdów na poboczach lub wręcz na jezdni w sposób uniemożliwiający przejazd pługów odśnieżających drogi, dlatego prosimy kierowców o nie blokowanie dróg w tym okresie.

 

Zdjęcie pochodzi z www.pixabay.com Natalia_Kollegova