UWAGA!!! Zmiany w organizacji ruchu na przejściu granicznym

Data dodania: 26 lutego 2020 07:37
UWAGA!!! Zmiany w organizacji ruchu na przejściu granicznym

Na przejściu granicznym zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej nr 5040 S (ulicy Piotrowickiej) w Skrbeńsku zostaną ustawione elementy betonowe fizycznie ograniczające szerokość drogi.

Prace te zostaną zrealizowane przez zarządcę drogi po stronie Republiki Czeskiej, a wynikają one z nieprzestrzegania przez użytkowników drogi obowiązujących już ograniczeń wprowadzonych znakami pionowymi B-5 “Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”. Obserwuje się bowiem notoryczne łamanie w tym miejscu przepisów ruchu drogowego. Aby temu zapobiec, szerokość jezdni zostanie fizycznie zmniejszona poprzez ustawienie betonowych elementów po obu stronach jezdni w taki sposób, że do przejazdu pozostanie jezdnia o szerokości maksymalnie 2,5 m.

Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu planowane jest na dzień 28 lutego 2020 r.