UWAGA: ROZPOCZYNAMY PRZEBUDOWĘ ULICY MSZAŃSKIEJ

Data dodania: 10 stycznia 2020 08:53
UWAGA: ROZPOCZYNAMY PRZEBUDOWĘ ULICY MSZAŃSKIEJ

W najbliższy wtorek, 14 stycznia, rozpocznie się przebudowa ul. Mszańskiej w Wodzisławiu Śl. i ul. Turskiej w Mszanie.

Roboty będą polegały między innymi na przebudowie kanalizacji deszczowej, budowie chodnika i wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych drogi. Obniżona będzie także niweleta drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Czarnieckiego do posesji nr 1A (na miejscu byłego wiaduktu drogowego). Oznacza to konieczność zamknięcia drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Stefana Czarnieckiego do posesji nr 1A. Z powodu przyjętej technologii robót nie ma bowiem możliwości utrzymania ruchu kołowego. Wyznaczono zalecany objazd ulicami: Skrzyszowską, świętego Wawrzyńca, Leonida Teligi i Stefana Czarnieckiego.

W lipcu 2019 r. władze powiatu pozyskały dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a we wrześniu ogłosiły przetarg na realizację inwestycji. Z końcem listopada podpisano umowę z wykonawcą, firmą AUTO-TRANS Asfalty Sp. z o.o. z Gierałtowic, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Przewidywane zamknięcie tego odcinka drogi dla ruchu potrwa trzy miesiące i uzależnione jest od panujących warunków atmosferycznych. Planowane ukończenie całej inwestycji to październik 2020 r. Koszt inwestycji to ponad 6 mln zł, z czego część stanowić będzie dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych. Udział finansowy w przedsięwzięciu zadeklarowały również władze Wodzisławia Śląskiego.
AKTUALIZACJA: droga została zamknięta do ruchu w dniu 14 stycznia 2020 r. (godzina 9.30).