UWAGA! Rozbiórka wiaduktów na terenie Wodzisławia Śląskiego

Data dodania: 24 stycznia 2018 09:41
UWAGA! Rozbiórka wiaduktów na terenie Wodzisławia Śląskiego

W związku z przystąpieniem do realizacji zadania pod nazwą: “Rozbiórka wiaduktu przy ul. Czarnieckiego wraz z odtworzeniem infrastruktury towarzyszącej w Wodzisławiu Śląskim. Część I.” od 29 stycznia 2018 r. (poniedziałek) wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Stefana Czarnieckiego w Wodzisławiu Śląskim. W celu wykonania robót związanych z rozbiórką wiaduktu kolejowego planowane jest czasowe wyłączenie z ruchu odcinka drogi ul. Czarnieckiego od skrzyżowania z ul. Piaskową i ul. Teligi do skrzyżowania z ul. Mszańską. O zamknięciu informować będą odpowiednie znaki pionowe umieszczone na skrzyżowaniach dróg bocznych z ul. Czarnieckiego. Prosimy o szczególne zwracanie uwagi na ww. oznakowanie oraz planowanie trasy z wykorzystaniem dróg alternatywnych do ww. ulicy.