Koszenie poboczy dróg powiatowych

Data dodania: 8 czerwca 2017 13:40
Koszenie poboczy dróg powiatowych

Informujemy, iż obecnie na sieci dróg powiatowych Powiatu Wodzisławskiego trwają prace związane z wykaszaniem poboczy. Prace te realizowane są zarówno kosiarkami bijakowymi na ciągnikach rolniczych jak też ręcznie przy użyciu kos spalinowych i kosiarek. Tutejszy Zarząd kosi trawy wzdłuż dróg powiatowych położonych na terenie gmin Wodzisław Śląski, Godów, Gorzyce i Lubomia. Na terenie pozostałych gmin naszego powiatu wykaszanie poboczy realizowane jest przez jednostki podległe odpowiednim Urzędom Miast lub Gmin.
Apelujemy do użytkowników dróg o zachowanie szczególnej ostrożności na odcinkach dróg na których trwają prace utrzymaniowe.