TRANSMISJA ONLINE Z OTWARCIA OFERT W DNIU 29 lipca 2020 R.

Data dodania: 29 lipca 2020 07:26
TRANSMISJA ONLINE Z OTWARCIA OFERT W DNIU 29 lipca 2020 R.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29 lipca 2020 r. o godzinie 10.15 odbędzie się transmisja z otwarcia ofert złożonych w przetargu na zadanie pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji powiatowych w 2020 r. – V „Przebudowa jezdni ulicy Turskiej w Mszanie”.

Nie ogranicza się możliwości uczestnictwa w sesji z otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego w Syryni, ul. Raciborska 3, jednak ze względu na trwające prace remontowe w siedzibie Zamawiającego i związane z tym utrudnienia w korzystaniu z budynku, zachęca się strony do śledzenia otwarcia ofert poprzez transmisję online.

Jednocześnie przypominamy pragnącym osobiście wziąć udział w otwarciu ofert o obowiązku zasłaniania ust i nosa, a także dezynfekcji dłoni przed wejściem do urzędu.

Poniżej znajduje się odnośnik do transmisji:

OTWARCIE OFERT

Wdrożone rozwiązania spełniają wymogi Urzędu Zamówień Publicznych, który  dopuszcza możliwości przeprowadzenia otwarcia ofert poprzez transmisję online w obecnej sytuacji epidemicznej. “Zasada określona w art. 86 ust. 2 Prawa zamówień publicznych stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji – nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy PZP”.