TRANSMISJA ONLINE Z OTWARCIA OFERT W DNIU 21 SIERPNIA 2020 R.

Data dodania: 21 sierpnia 2020 08:09
TRANSMISJA ONLINE Z OTWARCIA OFERT W DNIU 21 SIERPNIA 2020 R.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21 sierpnia 2020 r. o godzinie 10.15 odbędzie się transmisja z otwarcia ofert złożonych w przetargu na zadanie pn.: “Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w sezonie zimowym 2020/2021”.

Wdrożone rozwiązania spełniają wymogi Urzędu Zamówień Publicznych, który dopuszcza możliwości przeprowadzenia otwarcia ofert poprzez transmisję online w obecnej sytuacji epidemicznej. “Zasada określona w art. 86 ust. 2 Prawa zamówień publicznych stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji – nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy PZP”.

Informujemy jednocześnie, iż z uwagi na prace remontowe prowadzone w siedzibie Zamawiającego występują utrudnienia w korzystaniu z budynku PZD. Dlatego też zachęcamy do oglądania otwarcia ofert online. Jednocześnie przypominamy, iż na terenie budynku Powiatowego Zarządu Dróg nadal obowiązuje wymóg zasłaniania ust i nosa, a także dezynfekcja dłoni przed wejściem do urzędu.

Poniżej znajduje się odnośnik do transmisji:

OTWARCIE OFERT