TRANSMISJA ONLINE Z OTWARCIA OFERT W DNIU 2 CZERWCA 2020 R.

Data dodania: 1 czerwca 2020 10:56
TRANSMISJA ONLINE Z OTWARCIA OFERT W DNIU 2 CZERWCA 2020 R.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2 czerwca 2020 r. o godzinie 10.15 odbędzie się transmisja z otwarcia ofert złożonych w przetargu na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S (ul. Bohaterów Warszawy) w Rydułtowach wraz z remontem chodnika”.

Powyższe wynika z podjętych wcześniej działań profilaktycznych przeciw zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczeń w działaniu urzędu .
Jednocześnie nie ogranicza się możliwości uczestnictwa w sesji z otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego w Syryni, ul. Raciborska 3.

 

Poniżej znajduje się odnośnik do transmisji:

OTWARCIE OFERT

Wdrożone rozwiązania spełniają wymogi Urzędu Zamówień Publicznych, który  dopuszcza możliwości przeprowadzenia otwarcia ofert poprzez transmisję online w obecnej sytuacji epidemicznej. “Zasada określona w art. 86 ust. 2 Prawa zamówień publicznych stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji – nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy PZP”.