“Przebudowa drogi powiatowej nr 5020S”

Data dodania: 21 października 2021 14:27
Przebudowa drogi powiatowej nr 5020S

Zadanie dofinansowano ze środków:

RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH  – dofinansowanie  690 792 zł
Całkowita wartość inwestycji   1 383 856   zł
Realizacja zadania:  październik 2021 – luty 2022
Celem projektu  jest przebudowa drogi na ogólnej długości 695 mb w tym budowa kanalizacji deszczowej.