Pomiary hałasu drogowego na głównych drogach powiatowych

Data dodania: 13 sierpnia 2021 12:21
Pomiary hałasu drogowego na głównych drogach powiatowych

Szanowni Mieszkańcy.

Informujemy, iż na zlecenie tutejszego Zarządu na wybranych drogach powiatowych w najbliższych dniach wykonywane będą badania i pomiary hałasu drogowego. Realizacja tych prac wynika z obowiązku, jaki na zarządców dróg nakłada znowelizowana ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Na podstawie uzyskanych danych, opracowywane będą strategiczne mapy hałasu komunikacyjnego. Badaniami objęte są drogi główne, na których natężenie ruchu przekracza 3 miliony pojazdów rocznie. Wśród dróg powiatowych będących w naszym zarządzie do dróg głównych zaliczają się:

 • ul. Bolesława Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim (odcinek od skrzyżowania z ul. Rybnicką do skrzyżowania z ul. Kominka),
 • ul. Księdza Kardynała Bolesława Kominka w Wodzisławiu Śląskim i Radlinie,
 • ul. Radlińska w Wodzisławiu Śląskim,
 • ul. Traugutta w Pszowie i w Rydułtowach,
 • ul. Hallera w Radlinie,
 • ul. Korfantego w Radlinie,
 • ul. Gen. Józefa Bema w Rydułtowach,
 • ul. Rymera w Radlinie (odcinek od skrzyżowania z ul. Kominka do skrzyżowania z ul. Rogozina)
 • ul. Rogozina w Radlinie (odcinek od skrzyżowania z ul. Korfantego do granicy powiatu)
 • ul. Moszczeńska w Mszanie,
 • ul. Wiejska w Gogołowej.

Na zlecenie tutejszego Zarządu prace te będzie realizować firma ECOSOUND z siedzibą w Krakowie, przy ul. Miechowskiej 5B/7. realizacja zadania wymaga ustawienia urządzeń pomiarowo-badawczych na nieruchomościach przyległych do dróg. Prosimy zatem właścicieli, do których zwrócą się przedstawiciele firmy, o umożliwienie wejścia na teren nieruchomości. Po zakończeniu badań, teren na którym ustawione będą urządzenia zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, bądź dalszych pytań, prosimy o kontakt z Działem Utrzymania Dróg i Mostów Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim.