Nowy sprzęt w PZD

Data dodania: 12 czerwca 2017 12:42
Nowy sprzęt w PZD

Służby Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim wzbogaciły się o nowy sprzęt. W dniu 9 czerwca 2017 r. do siedziby PZD został dostarczony nowy rębak zabudowany na przyczepie samochodowej. Służyć on będzie do utylizacji gałęzi pochodzących z wycinek czy cięć korekcyjnych drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym dróg powiatowych. Zastąpił on stary, wyeksploatowany rębak pochodzący z 2001 roku, który uległ dużej awarii.